Skönsmons fritidsgård

INFORMATION

Skönsmons fritidsgård är en attraktiv mötesplats för områdets ungdomar. Vi vill under fria former underlätta och ge utrymme för ungdomars möten.
Fritidsgården erbjuder både fast och spontan verksamhet för ungdomar från årskurs 6 eller 12 år till höstterminen det år du fyller 19. Verksamheten är drogfri.

Alla fritidsgårdar i Sundsvalls kommun blir HBTQ-certifierade under våren 2019. Att bli certifierad verksamhet innebär att:

  1. personal som arbetar på Sundsvalls kommuns fritidsgårdar har ökad kunskap om HBTQ, normer samt konsekvenser av normer för hälsa och livsvillkor för HBTQ-personer
  2. fritidsgården har påbörjat sitt förändringsarbete för en öppen och inkluderande arbetsmiljö, samt ett välkomnande bemötande av besökare, utifrån ett HBTQ-perspektiv.

ALLA är välkomna till oss!
ALLA=oavsett KönKönsöverskridande identitet eller uttryckEtnisk tillhörighetReligion eller annan trosuppfattningFunktionsnedsättningSexuell läggningÅlder

Vad är HBTQ?

ÖPPETTIDER

Måndag: 17.30-21.30 integrerad verksamhet ungdomar med funktionsvariationer. Hemgång kl. 20.00 för åk 6.
Tisdag:  17.30-21.30
Onsdag: 17.30-20.30 Riktad verksamhet för ungdomar med funktionsvariationer.
Torsdag:  STÄNGT
Fredag:  17.30-23.30 Hemgång kl. 21.30 för åk 6.

KONTAKT

Tel fritidsgård: 060-658 34 10
Mobil tfn fritidsgård: 070-684 95 86, 070-180 38 82
Facebook: Följ oss på Facebook
Instagram: Följ oss på Instagram
Enhetschef: Elisabeth Orre, Tel: 060-19 25 23, 070-210 79 22
Besöksadress: Fridhemsgatan 71, bak-/nedsida Skönsmohuset

Vi hänvisar också till fritidsgårdarnas hemsida på www.ungisundsvall.se

EVENEMANG

    Tyvärr har vi inget inbokat just nu!

NYHETER

 

 

Qualis

Skönsmons fritidsgård granskad och certifierad

Qualils(2)

Skönsmons fritidsgård har kvalitets granskats och är certifierad enligt Qualis metoden. Granskarna skriver bland annat att Skönsmons fritidsgård granskades första gången februari 2009 och blev då; certifierad med 59 poäng. Gården granskades andra gången 2015 och fick då 78 poäng och blev certifierad. Denna tredje gång får fritidsgården 77 poäng. Kravet för certifiering är minst 48 poäng och lägst steg 3 inom alla områden.

“Skönsmons fritidsgård ser vi som en lugn och trygg plats med goda möjligheter till ett stort utbud av aktiviteter och där ungdomarnas delaktighet är stor. Här umgås alla ungdomar med varandra oavsett etnicitet, kön eller funktionsnedsättning. Lokalerna är väl anpassade och personalens kompetens är god och nyttjas väl. Samverkan med övriga grupper som vistas i Skönsmohuset ger fritidsgården en god image.”

Mer information finns på www.q-steps.se